Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

κύκλος Αρχή και τέλος 008

Έχουμε μερικές ακόμα αναρτήσεις για το 2008 και μετά θα ακολουθήσουν οι φετινές που έχουν κι αυτές με την σειρά τους γίνει παρελθόν. Σίγουρα του χρόνου (πρώτα ο θεός) η Βδομάδα του Γκιώνη θα γίνει δεκαπενθήμερο! ας το ευχηθούμε!