Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Το ημερολόγιο με ματιά

απλές οδηγίες χρήσης του αστρονομικού καλλιεργητικού ημερολογίου
Παίρνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η μετάφραση της εισαγωγής θέλει ξανακοίταγμα,
όπως και το ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα βαρύ και πυκνό κείμενο, που προϋποθέτει
αρκετή προϋπηρεσία στα θέματα βιοδυναμικής γεωργίας και συμπαντικών
επιδράσεων, ...
παραθέτουμε μερικές απλές οδηγίες χρήση; που θα το κάνουν προσιτό κι άρα εύκολο να
αξιοποιηθεί από τον καθένα.
Οι «τρεις + μία» πιο βασικές δουλειές για τον κάθε καλλιεργητή, αγρότη ή κηπουρό,
είναι:
ο το κλάδεμα,
ο 1Ίf'ετα~ύτευση,
ο η «ιJπoρακαι
ο το!πότισμα.
Α. πότε κλαδεύουμε
Όσο είναι δυνατόν κάνουμε τα κλαδέματα-σε περιόδους «με καθοδική Σελήνη», που
διαρκούν περίπου 14 μέρες (βλ. την ομώνυμη στήλη στις δεξιές σελίδες του
ημερολογίου). Ο λόγος είναι ότι τότε οι χυμοί των δέντρων τείνουν να πηγαίνουν προς το
κάτω μέρος του φυτού.
Εννοείται ότι αυτή η επιλογή θα γίνει μέσα στα πλαίσια των γενικότερων επιλογών μας
για το χρόνο κλαδέματος: π.χ. για την ελιά σε περιοχές που απειλούνται από παγετό
(Χαλκιδική, Θάσο, ορεινές περιοχές γενικά) κάνουμε πιο όψιμα τα κλαδέματα, νωρίς την
άνοιξη. Μέσα τώρα στην περίοδο αυτή θα προτιμήσουμε τις 14 μέρες της καθοδική;
Σελήνης.
Β. πότε μεταφυτεύουμε
Είναι καλύτερα να προγραμματίζουμε τις μεταφυτεύσεις (δέντρων, κηπευτικών) επίσης
στις περιόδους καθοδική; Σελήνης. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό κι εδώ το σκεπτικό που
αναφέρεται στο κλάδεμα: οι χυμοί είναι «κάτω», άρα ευνοείται η ανάπτυξη του ριζικού
συστήματος, όπως κι ότι διαλέγουμε μέρα ή μέρες μέσα στην γενικότερη περίοδο που
έχουμε διαλέξει για τη μεταφύτευση.
Γ. πώς διαλέγουμε ποια μέρα να σπείρουμε
Αν ακολουθούμε το παλιό ημερολόγιο της Maria Thun, κοιτάμε την στήλη «επιρροέξ»
και ανάλογα με το μέρος του φυτού που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε:
μέρα Φωτιάς για φυτά που θα σπείρουμε για τον Καρπό τους (π.χ, κολοκύθια) ή μέρα
Νερού για φυτά που σπέρνουμε για το Φύλλο τους, π.χ, μαρούλια.
Με το καινούργιο «αιθερικό ημερολόγιο» μπορούμε να επιλέξουμε επίσης μια μέρα που
αντιστοιχεί στην κατηγορία φυτών που μας ενδιαφέρει π.χ, για ποώδη φυτά για Ρίζα
όπως το ραπανάκι ή το καρότο, θα επιλέξουμε αιθερική μέρα του Αιγόκερω, που ευνοεί
την ανάπτυξη των ριζών.
Μπορούμε ωστόσο να επιλέξουμε και μέρα που σχετίζεται με κάποιο ειδικό
καλλιεργητικό πρόβλημα, όπως είναι η ευαισθησία σε ασθένειες για την περιοχή μας.
Έτσι ανεξάρτητα από την κατηγορία -οικογένεια φυτών, αν θέλουμε μεγαλύτερη αντοχή
στους μύκητες στις ντο ματιές μας ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυτών που
καλλιεργούμε και παρατηρούμε τέτοια ευαισθησία, επιλέγουμε μέρα Παρθένου, που
«προστατεύει», ευνοεί δηλαδή την αντοχή σε μύκητες και ιούς
Η ένδειξη «μην σπέρνετε»
Αξίζει επίσης, αν φυσικά έχει κανείς εναλλακτική λύση, να σεβαστεί όσο γίνεται τις
περιόδους που είναι σκιασμένες και σημειώνεται στο περιθώριο η προειδοποίηση «μην
σπέρνετε» .
Μια μικρή πικρή εμπειρία: σε πρόσφατη σπορά (τριφυλλιού σε αμπελώνα), λόγω
ανάγκης το Νοέμβρη του 2009, δεν φύτρωσε τίποτα! Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί μεν η
αποτυχία να μην είναι τόσο τρανταχτή, αλλά τα φυτά μας να αναπτυχθούν λιγότερο, πιο
αργά, με ασθένειες κ.λπ.
Δ. πότε ποτίζουμε
Ποτίζουμε λιγότερο τις περιόδους που στην πρώτη κάθετη στήλη της δεξιάς σελίδας
είναι σημειωμένες ως περίοδοι «ευρωστίας» (προσοχή: αν ποτίσουμε πολύ τότε
ευνοούμε ασθένειες από μύκητεξ, βακτήρια κ.λπ.).
Ποτίζουμε αντίθετα περισσότερο τις περιόδους «ποιότητας»: τα φυτά μας θα εκτιμήσουν
πολύ περισσότερο το νερό εκείνες τις μέρες, επειδή θα τους λείπει.
Η διαφορά του νερού ανάμεσα στη μια και στην άλλη περίοδο μπορεί να φτάσει και το
50-70%.
Μ.Δ.