Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ: Θετική διαπαιδαγώγηση

ΤΟ ΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ: Θετική διαπαιδαγώγηση: "Για την ευαίσθητη ψυχολογία των παιδιών η υιοθέτηση θετικών αξιών είναι η πιο ευεργετική συνθήκη που μπορούν να συναντήσουν. Αυτών των αξι..."