Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Με το καινούργιο «αιθερικό ημερολόγιο» μπορούμε να επιλέξουμε επίσης μια μέρα που
αντιστοιχεί στην κατηγορία φυτών που μας ενδιαφέρει π.χ, για ποώδη φυτά για Ρίζα
όπως το ραπανάκι ή το καρότο, θα επιλέξουμε αιθερική μέρα του Αιγόκερω, που ευνοεί
την ανάπτυξη των ριζών.
Μπορούμε ωστόσο να επιλέξουμε και μέρα που σχετίζεται με κάποιο ειδικό
καλλιεργητικό πρόβλημα, όπως είναι η ευαισθησία σε ασθένειες για την περιοχή μας.
Έτσι ανεξάρτητα από την κατηγορία -οικογένεια φυτών, αν θέλουμε μεγαλύτερη αντοχή
στους μύκητες στις ντο ματιές μας ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυτών που
καλλιεργούμε και παρατηρούμε τέτοια ευαισθησία, επιλέγουμε μέρα Παρθένου, που
«προστατεύει», ευνοεί δηλαδή την αντοχή σε μύκητες και ιούς
Η ένδειξη «μην σπέρνετε»
Αξίζει επίσης, αν φυσικά έχει κανείς εναλλακτική λύση, να σεβαστεί όσο γίνεται τις
περιόδους που είναι σκιασμένες και σημειώνεται στο περιθώριο η προειδοποίηση «μην
σπέρνετε» .
Μια μικρή πικρή εμπειρία: σε πρόσφατη σπορά (τριφυλλιού σε αμπελώνα), λόγω
ανάγκης το Νοέμβρη του 2009, δεν φύτρωσε τίποτα! Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί μεν η
αποτυχία να μην είναι τόσο τρανταχτή, αλλά τα φυτά μας να αναπτυχθούν λιγότερο, πιο
αργά, με ασθένειες κ.λπ.
Δ. πότε ποτίζουμε
Ποτίζουμε λιγότερο τις περιόδους που στην πρώτη κάθετη στήλη της δεξιάς σελίδας
είναι σημειωμένες ως περίοδοι «ευρωστίας» (προσοχή: αν ποτίσουμε πολύ τότε
ευνοούμε ασθένειες από μύκητεξ, βακτήρια κ.λπ.).
Ποτίζουμε αντίθετα περισσότερο τις περιόδους «ποιότητας»: τα φυτά μας θα εκτιμήσουν
πολύ περισσότερο το νερό εκείνες τις μέρες, επειδή θα τους λείπει.
Η διαφορά του νερού ανάμεσα στη μια και στην άλλη περίοδο μπορεί να φτάσει και το
50-70%.
Μ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: